Skip to main content

Bijon značenje

šta znači Bijon

Na latinici: Definicija i značenje reči Bijon (fr. billon) legura od srebra i bakra, ali sa znatno više bakra, od koje je ranije pravljen sitan novac; bakarni novac sa nešto srebra; srebrni novac bez propisne količine srebra.

Reč Bijon sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. биллон) легура од сребра и бакра, али са знатно више бакра, од које је раније прављен ситан новац; бакарни новац са нешто сребра; сребрни новац без прописне количине сребра.


Bijonirati proturati nepro-pisan ili lažan novac....
Bijoner proturivač nepropisnog ili lažnog novca....
Bijonaža nedopuštena trgovina novcem male vrednosti; krivotvo-renje novca; p...
Bijon legura od srebra i bakra, ali sa znatno više bakra, od koje je ranij...
Bijenij(um) vreme od dve godine....
Bijenalije pl. bog. dvogodišnje biljke...
Sve reči na slovo b