Skip to main content

Bijenalav značenje

šta znači Bijenalav

Na latinici: Definicija i značenje reči Bijenalav (latinski biennis) dvogodišnji.

Reč Bijenalav sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. биеннис) двогодишњи.


Bijonirati proturati nepro-pisan ili lažan novac....
Bijoner proturivač nepropisnog ili lažnog novca....
Bijonaža nedopuštena trgovina novcem male vrednosti; krivotvo-renje novca; p...
Bijon legura od srebra i bakra, ali sa znatno više bakra, od koje je ranij...
Bijenij(um) vreme od dve godine....
Bijenalije pl. bog. dvogodišnje biljke...
Sve reči na slovo b