Skip to main content

Bijenale značenje

šta znači Bijenale

Na latinici: Definicija i značenje reči Bijenale (latinski biennale) kulturne manifestacija koja se održava svake druge godine.

Reč Bijenale sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. биеннале) културне манифестација која се одржава сваке друге године.


Bijonirati proturati nepro-pisan ili lažan novac....
Bijoner proturivač nepropisnog ili lažnog novca....
Bijonaža nedopuštena trgovina novcem male vrednosti; krivotvo-renje novca; p...
Bijon legura od srebra i bakra, ali sa znatno više bakra, od koje je ranij...
Bijenij(um) vreme od dve godine....
Bijenalije pl. bog. dvogodišnje biljke...
Sve reči na slovo b