Skip to main content

Bit-muzika značenje

šta znači Bit-muzika

Na latinici: Definicija i značenje reči Bit-muzika (eng. beat udarac) vrsta zabavne muzike u kojoj je bit ritam jedan od bitnih elemenata afroameričkog folklora i džez muzike.

Reč Bit-muzika sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (енг. беат ударац) врста забавне музике у којој је бит ритам један од битних елемената афроамеричког фолклора и джез музике.


Bitumivozav sličan zemljanoj smoli, koji sadrži u sebi zemljanu smolu...
Bituminirati prevući zemljanom smolom, asfalti-rati....
Bituminizacija pretvaranje u zemljanu smolu, u asfalt....
Bitumen ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji, naročito u...
Bitometrija merenje dubine ....
Bitnih l. pripadnik američke književne grupe Beat generation , koja istupa ...
Sve reči na slovo b