Skip to main content

Bituminirati značenje

šta znači Bituminirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bituminirati (latinski) prevući (ili: pokriti, premazati) zemljanom smolom, asfalti-rati.

Reč Bituminirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат.) превући (или: покрити, премазати) земљаном смолом, асфалти-рати.


Bitumivozav sličan zemljanoj smoli, koji sadrži u sebi zemljanu smolu...
Bituminirati prevući zemljanom smolom, asfalti-rati....
Bituminizacija pretvaranje u zemljanu smolu, u asfalt....
Bitumen ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji, naročito u...
Bitometrija merenje dubine ....
Bitnih l. pripadnik američke književne grupe Beat generation , koja istupa ...
Sve reči na slovo b