Skip to main content

Bitumen značenje

šta znači Bitumen

Na latinici: Definicija i značenje reči Bitumen (latinski bitumen zemljana smola) ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji, naročito ugljovodoničnih materija smolasta mirisa, npr. petrolej, naf-ta, asfalt i sl.

Reč Bitumen napisana unazad: nemutiB i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. битумен земљана смола) име извесних запаљивих твари које се јављају у земљи, нарочито угљоводоничних материја смоласта мириса, нпр. петролеј, наф-та, асфалт и сл.

Slično: 
Bitumivozav sličan zemljanoj smoli, koji sadrži u sebi zemljanu smolu...
Bituminirati prevući zemljanom smolom, asfalti-rati....
Bituminizacija pretvaranje u zemljanu smolu, u asfalt....
Bitumen ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji, naročito u...
Bitometrija merenje dubine ....
Bitnih l. pripadnik američke književne grupe Beat generation , koja istupa ...
Sve reči na slovo b