Skip to main content

Bitometrija značenje

šta znači Bitometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bitometrija (od grčke reči: bythcs dubina, metron) merenje dubine (pomoću niska ili proračunavanjem).

Reč Bitometrija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. бyтхцс дубина, метрон) мерење дубине (помоћу ниска или прорачунавањем).


Bitumivozav sličan zemljanoj smoli, koji sadrži u sebi zemljanu smolu...
Bituminirati prevući zemljanom smolom, asfalti-rati....
Bituminizacija pretvaranje u zemljanu smolu, u asfalt....
Bitumen ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji, naročito u...
Bitometrija merenje dubine ....
Bitnih l. pripadnik američke književne grupe Beat generation , koja istupa ...
Sve reči na slovo b