Skip to main content

Bit značenje

šta znači Bit

Na latinici: Definicija i značenje reči Bit (eng. beat udarac) 2. u engleskoj muzičkoj terminologiji, metrička jedinica takta; u džez muzici bit označava stalno, ravnomerno pulsiranje uvek jednako naglaše-nih metričkih jedinica. Bit je uvek pa-ran, a izvode ga udaraljke. (eng.) 3. u teoriji informacija, jedinica informacije koja odgovara rezultatu izbora između dve jednako verovatne al-ternative.

Reč Bit sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (енг. беат ударац) 2. у енглеској музичкој терминологији, метричка јединица такта; у джез музици бит означава стално, равномерно пулсирање увек једнако наглаше-них метричких јединица. Бит је увек па-ран, а изводе га удараљке. (енг.) 3. у теорији информација, јединица информације која одговара резултату избора између две једнако вероватне ал-тернативе.


Bitumivozav sličan zemljanoj smoli, koji sadrži u sebi zemljanu smolu...
Bituminirati prevući zemljanom smolom, asfalti-rati....
Bituminizacija pretvaranje u zemljanu smolu, u asfalt....
Bitumen ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji, naročito u...
Bitometrija merenje dubine ....
Bitnih l. pripadnik američke književne grupe Beat generation , koja istupa ...
Sve reči na slovo b