Skip to main content

Bit

Šta znači Bit


Bit značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bit (eng. beat udarac) 2. u engleskoj muzičkoj terminologiji, metrička jedinica takta; u džez muzici bit označava stalno, ravnomerno pulsiranje uvek jednako naglašenih metričkih jedinica. Bit je uvek paran, a izvode ga udaraljke. (eng.) 3. u teoriji informacija, jedinica informacije koja odgovara rezultatu izbora između dve jednako verovatne alternative.

Reč Bit napisana unazad: tib

Bit se sastoji od 3 slova.

sta je Bit

Slično:
Šta znači Bitumivozav sličan zemljanoj smoli, koji sadrži u sebi zemljanu smolu...
Šta znači Bituminirati prevući zemljanom smolom, asfalti-rati....
Šta znači Bituminizacija pretvaranje u zemljanu smolu, u asfalt....
Šta znači Bitumen ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji, ...
Šta znači Bitometrija merenje dubine ....
Šta znači Bitnih l. pripadnik američke književne grupe Beat generation , ko...