Skip to main content

Biteizam značenje

šta znači Biteizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Biteizam (latinski bis, od grčke reči: thećs bog) verovanje u dva boga, dvoboštvo.

Reč Biteizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. бис, грч. тхећс бог) веровање у два бога, двобоштво.


Bitumivozav sličan zemljanoj smoli, koji sadrži u sebi zemljanu smolu...
Bituminirati prevući zemljanom smolom, asfalti-rati....
Bituminizacija pretvaranje u zemljanu smolu, u asfalt....
Bitumen ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji, naročito u...
Bitometrija merenje dubine ....
Bitnih l. pripadnik američke književne grupe Beat generation , koja istupa ...
Sve reči na slovo b