Skip to main content

Bitva značenje

šta znači Bitva

Na latinici: Definicija i značenje reči Bitva (ital. bitta) brod. stubić na pristanišnoj obali ili na pramcu broda koji služi za privezivanje brodova.

Reč Bitva sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. битта) брод. стубић на пристанишној обали или на прамцу брода који служи за привезивање бродова.


Bitumivozav sličan zemljanoj smoli, koji sadrži u sebi zemljanu smolu...
Bituminirati prevući zemljanom smolom, asfalti-rati....
Bituminizacija pretvaranje u zemljanu smolu, u asfalt....
Bitumen ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji, naročito u...
Bitometrija merenje dubine ....
Bitnih l. pripadnik američke književne grupe Beat generation , koja istupa ...
Sve reči na slovo b