Skip to main content

Bridž značenje

šta znači Bridž

Na latinici: Definicija i značenje reči Bridž (eng. bridge) igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma mnogo kombinacija.

Reč Bridž sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (енг. бридге) игра карата, слична висту, једна од најзанимљивијих игара са веома много комбинација.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b