Skip to main content

Briskirati značenje

šta znači Briskirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Briskirati (fr. brusquer) brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo sprovesti, prenagliti čime, prebiti preko kolena.

Reč Briskirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. брусqуер) брецати се, обрец-нути се, осећи се на некога; хтети нешто брзо спровести, пренаглити чиме, пребити преко колена.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b