Skip to main content

Briskirati značenje

šta znači Briskirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Briskirati (fr. brusquer) brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo sprovesti, prenagliti čime, prebiti preko kolena.

Reč Briskirati napisana unazad: itariksirB i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. брусqуер) брецати се, обрец-нути се, осећи се на некога; хтети нешто брзо спровести, пренаглити чиме, пребити преко колена.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b