Skip to main content

Britanija-metal značenje

šta znači Britanija-metal

Na latinici: Definicija i značenje reči Britanija-metal u Britaniji (Engleskoj) pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponekad i nikla i bizmuta, bele, srebrnaste boje; upotrebljava se, mesto srebra, za izradu stonog pribora.

Reč Britanija-metal napisana unazad: latem-ajinatirB i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: у Британији (Енглеској) пронађена легура од цинка, антимона и нешто бакра понекад и никла и бизмута, беле, сребрнасте боје; употребљава се, место сребра, за израду стоног прибора.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b