Skip to main content

Britanija-metal značenje

šta znači Britanija-metal

Na latinici: Definicija i značenje reči Britanija-metal u Britaniji (Engleskoj) pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponekad i nikla i bizmuta, bele, srebrnaste boje; upotrebljava se, mesto srebra, za izradu stonog pribora.

Reč Britanija-metal sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: у Британији (Енглеској) пронађена легура од цинка, антимона и нешто бакра понекад и никла и бизмута, беле, сребрнасте боје; употребљава се, место сребра, за израду стоног прибора.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b