Skip to main content

Britiš mjuzeum značenje

šta znači Britiš mjuzeum

Na latinici: Definicija i značenje reči Britiš mjuzeum (eng. British Museum) veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim naučnim i umetničkim zbirkama.

Reč Britiš mjuzeum sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (енг. Бритисх Мусеум) велики народни музеј у Лондону, основан 1753, са веома богатим научним и уметничким збиркама.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b