Skip to main content

Brig značenje

šta znači Brig

Na latinici: Definicija i značenje reči Brig (eng. brig, brigg) mor. laka jedrilica sa dve katarke ili sa veslima, za sto naoružanih ljudi; ranije vrsta ratnih brodova sa 10-20 topova.

Reč Brig sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. бриг, бригг) мор. лака једрилица са две катарке или са веслима, за сто наоружаних људи; раније врста ратних бродова са 10-20 топова.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b