Skip to main content

Brigada značenje

šta znači Brigada

Na latinici: Definicija i značenje reči Brigada (fr. brigade,od italijanske reči: brigata) l. vo;. jedinica sastavljena obično od dva puka istog roda vojske; 2. grupa radnika koji rade na izvršenju nekog zadatka.

Reč Brigada sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. бригаде, итал. бригата) л. во;. јединица састављена обично од два пука истог рода војске; 2. група радника који раде на извршењу неког задатка.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b