Skip to main content

Brigada značenje

šta znači Brigada

Na latinici: Definicija i značenje reči Brigada (fr. brigade,od italijanske reči: brigata) l. vo;. jedinica sastavljena obično od dva puka istog roda vojske; 2. grupa radnika koji rade na izvršenju nekog zadatka.

Reč Brigada napisana unazad: adagirB i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. бригаде, итал. бригата) л. во;. јединица састављена обично од два пука истог рода војске; 2. група радника који раде на извршењу неког задатка.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b