Skip to main content

Brigadir značenje

šta znači Brigadir

Na latinici: Definicija i značenje reči Brigadir (fr. brigadier) l. voj komandant brigade; 2. konjički podoficir u francuskoj vojsci; 3. rukovodilac radne brigade;isto znači i brigadist.

Reč Brigadir napisana unazad: ridagirB i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. бригадиер) л. вој командант бригаде; 2. коњички подофицир у француској војсци; 3. руководилац радне бригаде; уп. бригадист.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b