Skip to main content

Brigadist značenje

šta znači Brigadist

Na latinici: Definicija i značenje reči Brigadist (fr. brigade) član radne brigade.

Reč Brigadist sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. бригаде) члан радне бригаде.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b