Skip to main content

Brigant značenje

šta znači Brigant

Na latinici: Definicija i značenje reči Brigant (ital. brigante) drumski razbojnik, pljačkaš; hajduk, buntovnik.

Reč Brigant sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. бриганте) друмски разбојник, пљачкаш; хајдук, бунтовник.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b