Skip to main content

Brigma značenje

šta znači Brigma

Na latinici: Definicija i značenje reči Brigma (od grčke reči: brycho škrgućem, brygmos škrgut) med škrgutanje zubima; brigmos.

Reč Brigma sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. брyцхо шкргућем, брyгмос шкргут) мед шкргутање зубима; бригмос.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b