Skip to main content

Brikabrak značenje

šta znači Brikabrak

Na latinici: Definicija i značenje reči Brikabrak (fr. bric-a-brac) starudija, starež; razne umetničke stvarčice, naročito starinske; telalnica, starinarnica.

Reč Brikabrak sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. бриц-а-брац) старудија, стареж; разне уметничке стварчице, нарочито старинске; телалница, старинарница.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b