Skip to main content

Briket značenje

šta znači Briket

Na latinici: Definicija i značenje reči Briket (fr. briquette) nešto u obliku cigle, lopte ili jajeta; naročito sitan ugalj veoma upotrebljiv kao gorivo, sabijen u obliku opeke, cigle, lopte, jajeta islično:

Reč Briket sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. бриqуетте) нешто у облику цигле, лопте или јајета; нарочито ситан угаљ веома употребљив као гориво, сабијен у облику опеке, цигле, лопте, јајета и сл.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b