Skip to main content

Briketaža značenje

šta znači Briketaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Briketaža (fr. briquetage) bojenje zida tako da izgleda kao zid od cigle; izrada lica građevine (fasade) tako da se vide cigle;isto znači i fugovanje.

Reč Briketaža sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. бриqуетаге) бојење зида тако да изгледа као зид од цигле; израда лица грађевине (фасаде) тако да се виде цигле; уп. фуговање.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b