Skip to main content

Briketirati značenje

šta znači Briketirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Briketirati (fr. briqueter) popločati ciglama; obojiti zid tako da izgleda kao zid od cigala; presovati u obliku opeke, cigle sitan, u prah pretvoren materijal.

Reč Briketirati napisana unazad: itaritekirB i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. бриqуетер) поплочати циглама; обојити зид тако да изгледа као зид од цигала; пресовати у облику опеке, цигле ситан, у прах претворен материјал.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b