Skip to main content

Briketirati značenje

šta znači Briketirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Briketirati (fr. briqueter) popločati ciglama; obojiti zid tako da izgleda kao zid od cigala; presovati u obliku opeke, cigle sitan, u prah pretvoren materijal.

Reč Briketirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. бриqуетер) поплочати циглама; обојити зид тако да изгледа као зид од цигала; пресовати у облику опеке, цигле ситан, у прах претворен материјал.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b