Skip to main content

Brikola značenje

šta znači Brikola

Na latinici: Definicija i značenje reči Brikola (od latinske reči: bricola,od francuske reči: bricole) srednjovekovna ratna sprava za bacanje kamenja; kod bilijara: odskok, odboj lopte od ograde; udariti par brikol udariti loptu sa strane od ograde odbijenom loptom, otudafigurativno: par brikol (fr. par bricole) posredno, zaobilazno, sa strane, lukavo.

Reč Brikola sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. брицола, фр. брицоле) средњовековна ратна справа за бацање камења; код билијара: одскок, одбој лопте од ограде; ударити пар брикол ударити лопту са стране од ограде одбијеном лоптом, отуда фиг. пар брикол (фр. пар брицоле) посредно, заобилазно, са стране, лукаво.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b