Skip to main content

Brikola značenje

šta znači Brikola

Na latinici: Definicija i značenje reči Brikola (od latinske reči: bricola,od francuske reči: bricole) srednjovekovna ratna sprava za bacanje kamenja; kod bilijara: odskok, odboj lopte od ograde; udariti par brikol udariti loptu sa strane od ograde odbijenom loptom, otudafigurativno: par brikol (fr. par bricole) posredno, zaobilazno, sa strane, lukavo.

Reč Brikola napisana unazad: alokirB i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. брицола, фр. брицоле) средњовековна ратна справа за бацање камења; код билијара: одскок, одбој лопте од ограде; ударити пар брикол ударити лопту са стране од ограде одбијеном лоптом, отуда фиг. пар брикол (фр. пар брицоле) посредно, заобилазно, са стране, лукаво.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b