Skip to main content

Brikolirati značenje

šta znači Brikolirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Brikolirati (fr. bricoler) odbiti, odskočiti; učiniti da se nešto odbije, odskoči; pomoću odbi j anja pogoditi sa strane;figurativno: ne raditi časno, vrdati, raditi zaobilazno.

Reč Brikolirati napisana unazad: itarilokirB i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. брицолер) одбити, одскочити; учинити да се нешто одбије, одскочи; помоћу одби ј ања погодити са стране; фиг. не радити часно, врдати, радити заобилазно.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b