Skip to main content

Brilijant značenje

šta znači Brilijant

Na latinici: Definicija i značenje reči Brilijant (fr. brillant) dijamant uglačan dijamantskim prahom tako da ima oblik dvostruko (osnovama spojene) kupe, odozgo jače odozdo slabije zatupljene, a sa strane podeljene u mnogobrojne trougle i četvorougle (facete).

Reč Brilijant sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. бриллант) дијамант углачан дијамантским прахом тако да има облик двоструко (основама спојене) купе, одозго јаче одоздо слабије затупљене, а са стране подељене у многобројне троугле и четвороугле (фацете).


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b