Skip to main content

Brilijant značenje

šta znači Brilijant

Na latinici: Definicija i značenje reči Brilijant (fr. brillant) dijamant uglačan dijamantskim prahom tako da ima oblik dvostruko (osnovama spojene) kupe, odozgo jače odozdo slabije zatupljene, a sa strane podeljene u mnogobrojne trougle i četvorougle (facete).

Reč Brilijant napisana unazad: tnajilirB i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. бриллант) дијамант углачан дијамантским прахом тако да има облик двоструко (основама спојене) купе, одозго јаче одоздо слабије затупљене, а са стране подељене у многобројне троугле и четвороугле (фацете).

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b