Skip to main content

Briljantan značenje

šta znači Briljantan

Na latinici: Definicija i značenje reči Briljantan (fr. brillant, briller sjati, blistati) sjajan, svetao, blistav;figurativno: odličan, divan, krasan, veličanstven.

Reč Briljantan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. бриллант, бриллер сјати, блистати) сјајан, светао, блистав; фиг. одличан, диван, красан, величанствен.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b