Skip to main content

Briljantan

Šta znači Briljantan


Briljantan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Briljantan (od francuske reči: brillant, briller sjati, blistati) sjajan, svetao, blistav; figurativno: odličan, divan, krasan, veličanstven.

Reč Briljantan napisana unazad: natnajlirb

Briljantan se sastoji od 10 slova.

sta je Briljantan

Slično:
Šta znači Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara...
Šta znači Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bo...
Šta znači Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto b...
Šta znači Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto...
Šta znači Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Šta znači Briologija bog. nauka o mahovina ma....