Skip to main content

Briljantin značenje

šta znači Briljantin

Na latinici: Definicija i značenje reči Briljantin (fr. brillantine) kozi. vrsta mirišljave masti za kosu, bradu i brkove.

Reč Briljantin sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. бриллантине) кози. врста миришљаве масти за косу, браду и бркове.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b