Skip to main content

Briljantina značenje

šta znači Briljantina

Na latinici: Definicija i značenje reči Briljantina (fr. brillantine) gusto tkana pamučna materija u mustrama.

Reč Briljantina sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. бриллантине) густо ткана памучна материја у мустрама.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b