Skip to main content

Briljantnost značenje

šta znači Briljantnost

Na latinici: Definicija i značenje reči Briljantnost (fr. brillant) sjaj, blistavost, raskoš, velelepnost;figurativno: divota, veličan-stvenost, odličnost.

Reč Briljantnost napisana unazad: tsontnajlirB i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. бриллант) сјај, блиставост, раскош, велелепност; фиг. дивота, величан-ственост, одличност.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b