Skip to main content

Briljirati značenje

šta znači Briljirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Briljirati (fr. briller,od italijanske reči: brillare) sjati, sijati, blistati, svetleti se, prelivati se u svetlosti;figurativno: vidno se isticati, odska-kati od ostalih.

Reč Briljirati napisana unazad: itarijlirB i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. бриллер, итал. брилларе) сјати, сијати, блистати, светлети се, преливати се у светлости; фиг. видно се истицати, одска-кати од осталих.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b