Skip to main content

Briljirati značenje

šta znači Briljirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Briljirati (fr. briller,od italijanske reči: brillare) sjati, sijati, blistati, svetleti se, prelivati se u svetlosti;figurativno: vidno se isticati, odska-kati od ostalih.

Reč Briljirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. бриллер, итал. брилларе) сјати, сијати, блистати, светлети се, преливати се у светлости; фиг. видно се истицати, одска-кати од осталих.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b