Skip to main content

Brimada značenje

šta znači Brimada

Na latinici: Definicija i značenje reči Brimada (fr. brimade) kod francuskih studenata: teranje šege sa novajlijama, „krštenje" brucoša na taj način pggo ih stariji drugovi zgrabe za noge i ruke i bacaju uvis.

Reč Brimada napisana unazad: adamirB i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. бримаде) код француских студената: терање шеге са новајлијама, „крштење" бруцоша на тај начин пгго их старији другови зграбе за ноге и руке и бацају увис.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b