Skip to main content

Brimer značenje

šta znači Brimer

Na latinici: Definicija i značenje reči Brimer (fr. brumaire, latinski bruma najkraći dan) u republikanskom francuskom kalendaru: drugi mesec u godini, od 23. oktobra do 24. novembra, magleni mesec (18. brimera UŠ god. — 9. novembra 1799 — uzeo je Bonaparta kao prvi konzul, vladu u svoje ruke).

Reč Brimer sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. брумаире, лат. брума најкраћи дан) у републиканском француском календару: други месец у години, од 23. октобра до 24. новембра, маглени месец (18. бримера УШ год. — 9. новембра 1799 — узео је Бонапарта као први конзул, владу у своје руке).


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b