Skip to main content

Brimer značenje

šta znači Brimer

Na latinici: Definicija i značenje reči Brimer (fr. brumaire, latinski bruma najkraći dan) u republikanskom francuskom kalendaru: drugi mesec u godini, od 23. oktobra do 24. novembra, magleni mesec (18. brimera UŠ god. — 9. novembra 1799 — uzeo je Bonaparta kao prvi konzul, vladu u svoje ruke).

Reč Brimer napisana unazad: remirB i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. брумаире, лат. брума најкраћи дан) у републиканском француском календару: други месец у години, од 23. октобра до 24. новембра, маглени месец (18. бримера УШ год. — 9. новембра 1799 — узео је Бонапарта као први конзул, владу у своје руке).

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b