Skip to main content

Brinet značenje

šta znači Brinet

Na latinici: Definicija i značenje reči Brinet (fr. brunet) crncurast, crnomanjast muškarac, garavko.

Reč Brinet sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. брунет) црнцураст, црномањаст мушкарац, гаравко.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b