Skip to main content

Brinete značenje

šta znači Brinete

Na latinici: Definicija i značenje reči Brinete (fr. brunette) garavuša, crnka.

Reč Brinete napisana unazad: etenirB i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. брунетте) гаравуша, црнка.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b