Skip to main content

Brinirati značenje

šta znači Brinirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Brinirati (fr. brunir) metalne predmete mrko uglačati, usjajiti i na taj ih način sačuvati od rđanja; bojiti (ili obojiti) mrko, pocrniti.

Reč Brinirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. брунир) металне предмете мрко углачати, усјајити и на тај их начин сачувати од рђања; бојити (или обојити) мрко, поцрнити.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b