Skip to main content

Brioidan značenje

šta znači Brioidan

Na latinici: Definicija i značenje reči Brioidan (od grčke reči: bryon, eidos oblik) bog. sličan mahovini, mahovinast.

Reč Brioidan napisana unazad: nadioirB i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. брyон, еидос облик) бог. сличан маховини, маховинаст.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b