Skip to main content

Brioidan značenje

šta znači Brioidan

Na latinici: Definicija i značenje reči Brioidan (od grčke reči: bryon, eidos oblik) bog. sličan mahovini, mahovinast.

Reč Brioidan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. брyон, еидос облик) бог. сличан маховини, маховинаст.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b