Skip to main content

Briozo značenje

šta znači Briozo

Na latinici: Definicija i značenje reči Briozo (ital. brioso) muz. živahno, šumno, bučno, plameno;isto znači i kon brio.

Reč Briozo sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. бриосо) муз. живахно, шумно, бучно, пламено; уп. кон брио.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b