Skip to main content

Briozo značenje

šta znači Briozo

Na latinici: Definicija i značenje reči Briozo (ital. brioso) muz. živahno, šumno, bučno, plameno;isto znači i kon brio.

Reč Briozo napisana unazad: briozo i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. бриосо) муз. живахно, шумно, бучно, пламено; уп. кон брио.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b