Skip to main content

Briozoe značenje

šta znači Briozoe

Na latinici: Definicija i značenje reči Briozoe (od grčke reči: bryon mahovina, zoon životinja) zool. morske, ređe slatkovodne, životinje iz porodice „pamekušaca", žive u kolonijama i mahovinasto su razgranate.

Reč Briozoe napisana unazad: eozoirB i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. брyон маховина, зоон животиња) зоол. морске, ређе слатководне, животиње из породице „памекушаца", живе у колонијама и маховинасто су разгранате.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b