Skip to main content

Briozoe značenje

šta znači Briozoe

Na latinici: Definicija i značenje reči Briozoe (od grčke reči: bryon mahovina, zoon životinja) zool. morske, ređe slatkovodne, životinje iz porodice „pamekušaca", žive u kolonijama i mahovinasto su razgranate.

Reč Briozoe sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. брyон маховина, зоон животиња) зоол. морске, ређе слатководне, животиње из породице „памекушаца", живе у колонијама и маховинасто су разгранате.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b