Skip to main content

Briza značenje

šta znači Briza

Na latinici: Definicija i značenje reči Briza (fr. briše,od italijanske reči: brezza) blag morski vetar, vetrić, povetarac.

Reč Briza napisana unazad: azirB i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. брише, итал. брезза) благ морски ветар, ветрић, поветарац.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b