Skip to main content

Briza značenje

šta znači Briza

Na latinici: Definicija i značenje reči Briza (fr. briše,od italijanske reči: brezza) blag morski vetar, vetrić, povetarac.

Reč Briza sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. брише, итал. брезза) благ морски ветар, ветрић, поветарац.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b