Skip to main content

Brizantan značenje

šta znači Brizantan

Na latinici: Definicija i značenje reči Brizantan (fr. briser, brisant) koji lomi, rasprskava, razara, rasprsan, rasprska-van, koji razmrskana.

Reč Brizantan napisana unazad: natnazirB i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. брисер, брисант) који ломи, распрскава, разара, распрсан, распрска-ван, који размрскана.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b