Skip to main content

Brizantnost značenje

šta znači Brizantnost

Na latinici: Definicija i značenje reči Brizantnost (fr. briser) rasprsnost, sposobnost rasprskavanja, razornost, razorna snaga.

Reč Brizantnost sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. брисер) распрсност, способност распрскавања, разорност, разорна снага.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b