Skip to main content

Brizer značenje

šta znači Brizer

Na latinici: Definicija i značenje reči Brizer (fr. briseur) lomilac, razbijač; prednji valjak na spravi za predanje.

Reč Brizer sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. брисеур) ломилац, разбијач; предњи ваљак на справи за предање.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b