Skip to main content

Brizomant značenje

šta znači Brizomant

Na latinici: Definicija i značenje reči Brizomant (od grčke reči: brizo spavam, mantis prorok) veštak u tumačenju snova

Reč Brizomant napisana unazad: brizomant i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. бризо спавам, мантис пророк) вештак у тумачењу снова

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b