Skip to main content

Brizomant značenje

šta znači Brizomant

Na latinici: Definicija i značenje reči Brizomant (od grčke reči: brizo spavam, mantis prorok) veštak u tumačenju snova

Reč Brizomant sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. бризо спавам, мантис пророк) вештак у тумачењу снова


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b