Skip to main content

Brizomantija značenje

šta znači Brizomantija

Na latinici: Definicija i značenje reči Brizomantija (od grčke reči: brizo, manteia prorica-nje) veština tumačenja snova.

Reč Brizomantija napisana unazad: ajitnamozirB i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. бризо, мантеиа прорица-ње) вештина тумачења снова.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b