Skip to main content

Brizomantija značenje

šta znači Brizomantija

Na latinici: Definicija i značenje reči Brizomantija (od grčke reči: brizo, manteia prorica-nje) veština tumačenja snova.

Reč Brizomantija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. бризо, мантеиа прорица-ње) вештина тумачења снова.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b