Skip to main content

Brodet značenje

šta znači Brodet

Na latinici: Definicija i značenje reči Brodet (ital. brodetto) vrsta ribljeg paprikaša.

Reč Brodet sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. бродетто) врста рибљег паприкаша.


Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno l...
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Sve reči na slovo b