Skip to main content

Broš značenje

šta znači Broš

Na latinici: Definicija i značenje reči Broš (fr. broche) zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina (obično na grudima ili pod vratom).

Reč Broš sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. броцхе) запињача, луксузна игла за скопчавање женских хаљина (обично на грудима или под вратом).


Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Bronhocela med. posutost dušnika, guša....
Sve reči na slovo b