Skip to main content

Broj milion značenje

šta znači Broj milion

Na latinici: Definicija i značenje reči Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno latinske riječi za hiljadu - mille - kojoj je dodana oznaka augmentativa, -one, što daje riječ milione. Iz italijanskoga, riječ je prešla u ostale evropske jezike. Milion je cifra sa 7 cifara.

Reč Broj milion sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: Ријеч „милион“ долази из италијанскога језика. Настала је од изворно латинске ријечи за хиљаду - милле - којој је додана ознака аугментатива, -оне, што даје ријеч милионе. Из италијанскога, ријеч је прешла у остале европске језике. Милион је цифра са 7 цифара.


Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno l...
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Sve reči na slovo b