Skip to main content

Broširati značenje

šta znači Broširati

Na latinici: Definicija i značenje reči Broširati (fr. brocher) prošiti, prošiva-ti (knjigu), povezati knjigu u mek povez; protkati, protkivati tkaninu (zlatom, srebrom, svilom);figurativno: uraditi nešto na brzu ruku.

Reč Broširati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. броцхер) прошити, прошива-ти (књигу), повезати књигу у мек повез; проткати, проткивати тканину (златом, сребром, свилом); фиг. урадити нешто на брзу руку.


Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno l...
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Sve reči na slovo b